FAQ

Intelligent Design

Hvad er Intelligent Design?

Intelligent Design er et studium af de strukturer i naturen som bedst kan forklares som resultat af en intelligens. William A. Dembski. Designteorien – eller designargumentet – gør sig til talsmand for at naturen viser håndgribelige tegn på at den er designet af en...

Hvordan afgør man om noget er designet?

I forrige spørgsmål "Hvad er Intelligent Design" noterede vi os at Intelligent Design er noget mere beskeden end tidligere tiders udgaver af designteorien. Men den er også mere potentiel. I stedet for at søge efter sådanne vage egenskaber som "formål" eller "det...

Mennesket

ID og Adam og Eva?

Fra hnj er kommet følgende spørgsmål til skabelse.dk:[br][br] I skriver om sammenhængen mellem videnskab, skabelse og etik.[br][br] Som hovedargument for dette bruger i Intelligent Design. Intelligent design slår netop på at det IKKE er reliøst, men blot en teori om...

Generelt skabelse og evolution

Beviset fra homologien, hvad med det?

I dag vil man definere homologi som noget der har med »familiemæssige lighedstræk« at gøre. Det er en lighed som indicerer at to eller flere organismer er beslægtet – at de har en fælles stamfader.[br][br] Forfatterne til Science and Creationism: A View from the...

Hvad taler mest for skabelsesteorien?

Da evolutionstroen og skabelsestroen er hinandens modsætninger, er det ofte sådan at dét som er et argument for det ene, samtidigt er argument mod det andet. Derfor kan svaret på spørgsmålet Hvad taler mest imod evolutionsteorien faktisk være svar nok. Men et kort...

Er Darwins evolutionsteori bevist?

Strengt taget kan man aldrig bevise en almen teori i de empiriske videnskaber (fysik, kemi, biologi …). Kun i matematik og i logik kan man føre beviser for almene teorier. Derimod kan man i mange tilfælde teste almene naturvidenskabelige teorier dvs. man kan undersøge...