Nej, det må vel nærmest betragtes som en naturlov at alene liv kan give ophav til liv. Ingen eksperimenter (heller ikke det med “Millerkolben”) har kunnet eftervise at livet skulle være opstået af den døde materie.[br][br]

Den mest almindelige evolutionistiske forestilling om livets tilblivelse er nok den om “ursuppen”, nemlig at Jorden til at begynde med havde en atmosfære bestående af metan, ammoniak, brint og vand. Lyn, stråling fra Solen og vulkanudbrud mm. skulle så have ført til at organiske forbindelser er blevet dannet i havet, og at disse forbindelser efterhånden skulle have ført til mere og mere komplicerede strukturer som så i sin tur er blevet til levende celler.[br][br]

Som nævnt er der lavet eksperimenter baseret på denne teori. Men som flere af dem har vist, står vi med en hel del problemer, bl.a.:
Solens ultraviolette stråling ville have nedbrudt alle organiske forbindelser straks de var blevet dannet.[br]
Det er kun de to enkleste aminosyrer af de 20 der er livsnødvendige, der bliver dannet i eksperimentet
De mest almindelige aminosyrer dannes slet ikke![br]
Organiske molekyler (kulstofmolekyler) dannes som “venstre- eller højre-former” (molekylerne reagerer ens, men de er spejlbilleder af hinanden). I eksperimenterne fremkommer – som man kunne forvente det – en blanding af venstre- og højreformerne i forholdet 50/50. Men i naturen, i livets molekyler, er det kun venstreformerne der kan bruges.[br]
Hertil kommer yderligere problemer med livets spontane opståen, fx hønen og ægget-problemet mht. nukleinsyrer og proteiner (som findes i DNA og RNA). Nukleinsyrerne er nødvendige for at proteinerne kan laves, og proteiner er nødvendige for fremstillingen af nukleinsyrer. Evolutionsteorien kan ikke forklare hvordan det ene skulle kunne opstå uden det andet.[br][br]

Der er så også andre teorier om livets tilblivelse. En af de mere populære er teorien om panspermia (af græsk pan = alt og sperma = frø), at livet skulle være kommet til Jorden fra rummet. Men det siger sig selv at dette kun kan være en ikke-forklaring som skyder problemet ud i rummet, for det uundgåelige næste spørgsmål er nemlig: Hvordan er livet så opstået ude i rummet inden det kom til Jorden?!
[br][br]
Der findes en del artikler i ældre numre af bladet Genesis om livets tilblivelse. Så de der kan læse svensk, kan anbefales at kikke ind på Genesis’ hjemmeside, hvor man bl.a. kan bestille nr. 3/91 som tager emnet op.[br][br]

Skrevet af Paul Annala fra Genesis, oversat og lettere bearbejdet af K. Aa. Back fra Origo