Hvem er vi?

ORIGO er oprettet af en gruppe kristne med naturvidenskabelig baggrund, der sætter pris på moderne videnskab og også tror på, at Gud som skaber står bag alt i universet. Vi vil med bladet og skabelse.dk argumentere for, at god naturvidenskab er fuldt forenelig med skabelsestroen, og at naturvidenskaben endda kan finde vigtig inspiration i skabelsestroen. Vi er opmærksomme på, at forholdet mellem naturvidenskab og skabelsestro kan forstås på forskellige måder. ORIGO er et bredt forum, der inkluderer forskellige opfattelser af forholdet mellem tro og videnskab. ORIGO er ikke knyttet til nogen bestemt kirke eller organisation. Bladet optager derfor normalt ikke forkyndende artikler. Derimod er artikler om etik set i forhold til videnskab og teknologi velkomne. Det samme gælder videnskabsteoretiske artikler om forholdet mellem tro og viden. Vi har udgivet tidsskriftet ORIGO siden 1983 . 

Redaktionskomité i Danmark

Arne Kiilerich, rådgivende ingeniør,

Finn L. N. Boelsmand, cand.polyt.

Helge Hoffmann, oversætter

Holger Daugaard,  cand.scient.

Mikael Larsen, lektor, Materials Science and Engineering

Peter Øhrstrøm, professor, dr.scient.

Søren Holm, professor, CSEP, School of Law, University of Manchester,

 

Redaksjonsråd i Norge

Steinar Thorvaldsen, professor, dr.scient.

Knut Sagafos, lektor

Jonas Nøland

Asbjørn Lund

 

Se mere om det norske arbejde på https://biocosmos.no/.