Da evolutionstroen og skabelsestroen er hinandens modsætninger, er det ofte sådan at dét som er et argument for det ene, samtidigt er argument mod det andet. Derfor kan svaret på spørgsmålet Hvad taler mest imod evolutionsteorien faktisk være svar nok. Men et kort svar på spørgsmålet om argumenterne for skabelsesteorien kunne være:[br][br]

Den helt uundgåelige konstatering af at der findes design i naturen: Tilfældet kan ganske enkelt ikke generere dette design og den mængde information vi finder, og derfor er den naturlige slutning at der findes en Intelligent Designer bag det hele. Denne slutning er den mest rimelige (eller måske den mindst urimelige) der findes.[br][br]

Og så kan man ellers remse eksempler op i en uendelighed:[br]
Informationen i DNA’et: Processer som alene er styret af tilfældet, kan ikke skabe en sådan informationsmængde.[br]
Mængden af ikke-reducerbar kompleksitet i biologiske maskiner (dvs. systemer opbygget af samvirkende dele som alle har måttet være til stede fra begyndelsen af, for at systemet overhovedet har kunnet fungere)[br]
Naturkonstanterne er fra universets første begyndelse sat sådan at liv er muligt i dette univers.[br]
Listen med designeksempler kan gøres så lang det skal være![br][br]

Endnu et argument for skabelsen er at der findes ting som skønhed, kærlighed og lignende. Det er egenskaber som materien som sådan ikke indeholder, og som ud fra et evolutionssynspunkt er helt unødvendige. Men ikke desto mindre er de til![br][br]

Skrevet af Paul Annala fra Genesis