Strengt taget kan man aldrig bevise en almen teori i de empiriske videnskaber (fysik, kemi, biologi …). Kun i matematik og i logik kan man føre beviser for almene teorier. Derimod kan man i mange tilfælde teste almene naturvidenskabelige teorier dvs. man kan undersøge om de forudsigelser, som følger af teorierne, holder stik i virkeligheden.[br][br]

Man har i mange år diskuteret i hvilken grad, Darwins evolutionsteori overhovedet kan testes. Sagen er, at det kommer an på, hvad der nærmere menes med ”Darwins evolutionsteori”. Hvis der alene er tale om enkle udsagn f.eks. om naturlig udvælgelse, er der efter min mening ingen tvivl. Man kan faktisk teste påstanden om naturlig udvælgelse, og alt tyder på, at påstanden hidtil har bestået alle tests.[br]
Men hvad med den meget mere vidtgående påstand om, at alle levende arter på jorden spontant har udviklet sig fra nogle få primitive organismer alene på grund af nogle få specificerede mekanismer såsom naturlig udvælgelse og små variationer fra generation til generation?[br][br]

Denne mere vidtgående udgave af darwinismen kan – så vidt jeg kan se – ikke testes. Ingen tænkelig observation vil kunne tvinge darwinisterne til opgive denne vidtgående påstand. Uanset hvad man iagttager, vil de kunne fastholde deres synspunkt. Noget tilsvarende gælder i øvrigt den skabelsestroende, som hævder, at livets arter ikke er opstået alene ved de omtalte darwinistiske mekanismer.
Begge parter – darwinisten og den skabelsestroende – må tage udgangspunkt i den opfattelse, som de personligt vurderer som mest sandsynlig. Ingen af dem kan føre tvingende bevis for deres favorit-teori. Det betyder dog ikke, at de er afskåret fra at debattere og argumentere, når det drejer sig om livets tilblivelse.[br]
Men begge parter må indse, at de som udgangspunkt for deres syn på sagen må bygge på en overbevisning om forhold, som ikke kan testes direkte. De må med andre ord begge tage udgangspunkt i en tro… [br][br]

Skrevet af Peter Øhrstrøm