Vendte Charles Darwin tilbage til sin kristne tro før sin død?

Det fortælles ofte, at Charles Darwin i det sidste år af sit liv opgav sin hidtidige udviklingslære, og at han i stedet vendte tilbage til sin ungdoms skabelsestro. Det er dog yderst tvivlsomt, om denne historie har hold i virkeligheden. [br] [br] Meget tyder ganske...

Understøtter fossilfundene ikke evolution?

Ifølge moderne evolutionsteori (som overvejende er neodarwinistisk) sker der en gradvist forøgelse af livets diversitet. Når fordelagtige mutationer akkumuleres over generationer, bevaret ved naturlig selektion, frembringer de nye lemmer, nyt væv og nye organer.[br]...

Udelukker skabelsestanken enhver form for evolution?

Nej, det gør den ikke. Det man ofte kalder “mikroevolution” eller “variation” er en mindre ændring af dyregrupper og det er et videnskabeligt faktum, som bruges til at forklare evolution, men det understøtter mindst lige så godt teorien om en...