Det er jo en måte å tolke denne observasjonen på. En annen måte er å se det som et indisium på intelligent design; at en designer har brukt samme framgangsmåte og samme ”stoff” på levende vesener, som en ingeniør ville ha gjort.
Mennesket og sjimpansen har på samme måter samme behov og derfor mange like egenskaper og organer. At de er like, er derfor ingen overraskelse.[br][br]

Tall som 98 eller 99% er tall som passer godt inn i den evolusjonistiske argumentasjonen og har vært brukt for alt det har vært verd. Det går imidlertid an å se på det hele så pass pragmatisk som Norges mest profilerte evolusjonist, professor ved UiO, Dag O. Hessen, når han skriver: [br]
”Det avgjørende skillet går mellom sjimpansen og oss. Selv om 99 % av vårt arvestoff er identisk, så utgjør likevel denne ene prosenten med forskjellige basesekvenser all verdens forskjell.” [br]
(”Det tapte paradis”, s. 61)[br][br]

Et eksempel med motsatt fortegn står f.eks. i Thomas Hylland Eriksen: “Charles Darwin” (2. oppl. Oslo 1998), s. 117: [br]
“I dag er det kjent at mennesker og sjimpanser har 98,6% av sine DNA-nukleotidsekvenser og hele 99,6% av sine DNA-aminosyresekvenser felles.”[br]
Vi ser i debatter at dette med de ”99%” fra darwinistenes side nesten har vært regnet som et ugjendrivelig argument for makroevolusjon. [br][br]

Det har så ofte vist seg at når evolusjontilhengernes såkalte ”sterke” argumenter blir gått nøyere etter i sømmene og ikke bare fungerer som talemåter, må de modifiseres. Slik også her! Etter at sjimpansens genom nylig ble avdekket, viser det seg at likheten ”bare” er 96%; se f.eks. http://www.forskning.no/Artikler/2005/september/1125575960.5[br]
eller “Illustrert Vitenskap” 2005 (“årskavalkade”); artikkelen “Sjimpansens gener kartlagt. Genom viser at mennesket og vår nærmeste slektning er 96 prosent identiske”, s. 62[br]
eller “Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium”. “Nature”, 437, pp. 69-87 (2005).
[br][br]

Skrevet af Jostein Andressen