Det fortælles ofte, at Charles Darwin i det sidste år af sit liv opgav sin hidtidige udviklingslære, og at han i stedet vendte tilbage til sin ungdoms skabelsestro. Det er dog yderst tvivlsomt, om denne historie har hold i virkeligheden. [br] [br]

Meget tyder ganske vist på, at det er rigtigt, at Lady Elizabeth Hope i efteråret 1881 besøgte Emma og Charles Darwin, og at hun så Darwin læse i Bibelen ved den lejlighed. Meget tyder også på, at Lady Hope fik det indtryk, at Darwin havde skiftet mening, og at han nu i højere grad regnede med Gud som livets skaber.
Det er også klart, at noget sådant ville have været en meget stor glæde for Emma Darwin, der var kendt som en meget engageret kristen kvinde. På den anden side er der ikke evidens for historien udover Lady Hopes beretning, og Charles Darwins søn, Francis, og T.H. Huxley benægtede allerede i 1887, da rygterne om Charles’ omvendte kom frem, at der skulle være noget som helst hold i historien. [br] [br]

(Se i øvrigt nærmere i min artikel om emnet i ORIGO nr. 64, 1999, pp. 13-19.) [br] [br]

Skrevet af Peter Øhrstrøm