Hvad er Intelligent Design?

Intelligent Design er et studium af de strukturer i naturen som bedst kan forklares som resultat af en intelligens. William A. Dembski. Designteorien – eller designargumentet – gør sig til talsmand for at naturen viser håndgribelige tegn på at den er designet af en...

Hvordan afgør man om noget er designet?

I forrige spørgsmål “Hvad er Intelligent Design” noterede vi os at Intelligent Design er noget mere beskeden end tidligere tiders udgaver af designteorien. Men den er også mere potentiel. I stedet for at søge efter sådanne vage egenskaber som...

Hvordan berører Intelligent Design (ID) faget biologi?

Som vi tidligere har set, er en af IDs centrale påstande at “intelligente årsager er nødvendige for at kunne give en forklaring på biologiens komplekse, informationsrige strukturer.” Når der ikke er noget lys, opretholder stavcellen en elektrisk...