ORIGO - om videnskab, skabelse og etik

ORIGO er oprettet af en gruppe kristne med naturvidenskabelig baggrund, der sætter pris på moderne videnskab og også tror på, at Gud som skaber står bag alt i universet. Vi vil med bladet og skabelse.dk argumentere for, at god naturvidenskab er fuldt forenelig med skabelsestroen, og naturvidenskaben endda kan finde vigtig inspiration i skabelsestroen. Vi er opmærksomme på, at forholdet mellem naturvidenskab og skabelsestro kan forstås på forskellige måder. ORIGO er er et bredt forum, der inkludere forskellige opfattelser af forholdet mellem tro og videnskab. ORIGO er ikke knyttet til nogen bestemt kirke eller organisation. Bladet optager derfor normalt ikke forkyndende artikler. Derimod er artikler om etik set i forhold til videnskab og teknologi velkomne. Det samme gælder videnskabsteoretiske artikler om forholdet mellem tro og viden. Vi har udgivet tidsskriftet ORIGO siden 1983 .

Et abonnement på ORIGO omfatter
1) to numre af bladet om året tilsendt digitalt dels som pdf (print-selv-løsning) og i et format, der gør bladet læseligt på tablet og telefon,
2) en aktuel bog om tro og videnskab tilsendt til din adresse
3) nyhedsbreve om ORIGOs tematik og diverse aktiviteter iværksat af ORIGO

Gennem dit abonnement støtter du også ORIGOs forsøg på at oplyse om forholdet mellem naturvidenskab og skabelsestro samt om etiske temaer. ORIGO har blandt andet en side på Facebook.

 

Opret nyt abonnement

Pris pr. år: 250 DKK

15 + 12 =