Hvem er vi?

Origo er en gruppe kristne med naturvidenskabelig baggrund, der hylder naturvidenskaben, og samtidig tror på, at der står en større intelligens bag skabelsen og udviklingen af livet og universet. Vi vil med bladet og skabelse.dk forsøge kaste naturvidenskabeligt lys på det sidste. Vi har udgivet tidsskriftet Origo siden 1983.

 

Redaktionskomité i Danmark

Knud Aa. Back, fhv. overlærer
Finn L. N. Boelsmand, cand.polyt.
Holger Daugaard, rektor, cand.scient.
Søren Holm, professor, CSEP, School of Law, University of Manchester,
Arne Kiilerich, rådgivende ingeniør
Emil Rasmussen, studerende, IT-medarbejder,
Andreas Vedel, cand.scient.
Bent Vogel, cand.scient.
Peter Øhrstrøm, professor, dr.scient.
Kristian Bánkuti Østergaard, cand.scient.

Redaksjonsråd i Norge

Steinar Thorvaldsen, professor, dr.scient.

Knut Sagafos, lektor

Jonas Nøland

Asbjørn Lund