Kan livet opstå af den døde materie?

Nej, det må vel nærmest betragtes som en naturlov at alene liv kan give ophav til liv. Ingen eksperimenter (heller ikke det med “Millerkolben”) har kunnet eftervise at livet skulle være opstået af den døde materie.[br][br] Den mest almindelige...

Hvad er Intelligent Design?

Intelligent Design er et studium af de strukturer i naturen som bedst kan forklares som resultat af en intelligens. William A. Dembski. Designteorien – eller designargumentet – gør sig til talsmand for at naturen viser håndgribelige tegn på at den er designet af en...

ID og Adam og Eva?

Fra hnj er kommet følgende spørgsmål til skabelse.dk:[br][br] I skriver om sammenhængen mellem videnskab, skabelse og etik.[br][br] Som hovedargument for dette bruger i Intelligent Design. Intelligent design slår netop på at det IKKE er reliøst, men blot en teori om...

Beviset fra homologien, hvad med det?

I dag vil man definere homologi som noget der har med »familiemæssige lighedstræk« at gøre. Det er en lighed som indicerer at to eller flere organismer er beslægtet – at de har en fælles stamfader.[br][br] Forfatterne til Science and Creationism: A View from the...