Beviset fra homologien, hvad med det?

I dag vil man definere homologi som noget der har med »familiemæssige lighedstræk« at gøre. Det er en lighed som indicerer at to eller flere organismer er beslægtet – at de har en fælles stamfader.[br][br] Forfatterne til Science and Creationism: A View from the...

Har molekylærbiologien tilbagevist tanken om skabelse?

Forsvarerne af den moderne evolutionsteori gør gældende at »i molekylærbiologien findes et overvældende og hastigt voksende argument for evolutionen.« [1] [br] [br] I Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences forklares det sådan her: I takt...