Hvor mange forskere tager det her alvorligt?

Intelligent Design er stadig et minoritetsstandpunkt, men mange lærde som ikke lige frem er enige i standpunktet, føler sig alligevel udfordret af ideen – de kan tilsyneladende ikke få den ud af hovedet.[br][br] Elliot Sober, fx, som er anerkendt...

Beviset fra embryologien, hvad med det?

[Overs. anm.: NB da vi på dansk har et betydningssammenfald mellem begreberne udvikling (eng.: development) og udvikling (eng.: evolution) er ordene udvikling/udvikle i denne artikel udelukkende anvendt i betydningen en organismes udvikling fra foster til...

Er Darwins evolutionsteori bevist?

Strengt taget kan man aldrig bevise en almen teori i de empiriske videnskaber (fysik, kemi, biologi …). Kun i matematik og i logik kan man føre beviser for almene teorier. Derimod kan man i mange tilfælde teste almene naturvidenskabelige teorier dvs. man kan undersøge...