I dag vil man definere homologi som noget der har med »familiemæssige lighedstræk« at gøre. Det er en lighed som indicerer at to eller flere organismer er beslægtet – at de har en fælles stamfader.[br][br]

Forfatterne til Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences forklarer det sådan: »Skelettet hos mennesket, musen og flagermusen har en slående lighed med hinanden, trods det at disse dyrs livsbetingelser er meget forskellige, som forskelligheden i de miljøer de udfolder sig i, er det. Man kan se at disse dyr stemmer overens, knogle for knogle, i alle kroppens dele, herunder lemmerne. Ikke desto mindre er det sådan at et menneske skriver, en mus løber, og en flagermus flyver med knoglestrukturer som er forskellige i detaljen, men ens i deres generelle struktur og relation til hinanden.« [1][br][br]

Og de tilføjer at forskerne har fastslået at sådanne strukturer »bedst forklares ud fra en fælles oprindelse.« [2][br][br]

Homologi adskiller sig fra ligheder der ikke hidrører fra en fælles stamform. Øjet hos mennesket og blæksprutten er således meget ens, men forskerne mener ikke at deres fælles stamfader havde et sådant øje. Så den form for lighed kaldes en analogi.[br][br]

Men bruger man nutidens definition på homologi som bevis for en fælles afstamning, gør man sig skyldig i cirkelargumentation: Hvordan véd man at to organismer har en fælles stamform? Fordi de har strukturer der er homologe. Men hvordan véd man så at disse strukturer er homologe? Fordi de to organismer har en fælles stamform.[br][br]

Ser man bort fra problemet med cirkelræsonnementet, må man konstatere at det ikke nødvendigvis er sikkert at ligheder som sådan bedst kan forklares ud fra fælles afstamning. Hvis vi kendte til en mekanisme som ville kunne fremstille mennesker, mus og flagermus, ville en sådan påstand være plausibel. Men det er jo netop denne mekanisme der er det springende punkt.[br][br]

Da vi ikke står med en sådan mekanisme, tvinger det faktum at der optræder ligheder i den biologiske diversitet, ikke til en darwinistisk fortolkning. Når det kommer til stykket kan man også se ligheder i andre ting, fx biler, uden at det får os til at konkludere at de stammer fra hinanden. [Overs. anm.: Vi véd at nogle vægrer sig ved at anerkende denne maskinmetafor. Men det kan kun skyldes at de ikke vil erkende at biologiens mikroskopiske maskiner som er livsvigtige for enhver organisme, rent faktisk bedst kan sammenlignes med maskiner fremstillet af mennesker i den makroskopiske verden!][br][br]

Endelig kan man fastslå at biologer har kendt til homologe ligheder lang tid før Darwin, og at den overlegne del af disse biologer ikke desto mindre var overbevist om at lighederne skyldes et fælles design frem for en fælles afstamning. [3][br][br]

[1] National Academy of Sciences, Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, 2nd ed. (Wash., D.C.: National Academy Press, 1999), p. 14.
[2] Ibid.
[3] Alec L. Panchen, “Richard Owen and the Concept of Homology,” pp. 21-62 in Brian K. Hall (ed.), Homology (San Diego: Academic Press, 1994).[br][br]

Skrevet af Access Research netowrk (ARN.org)