Hvilken hudfarve havde Adam og Eva? Hvor kommer de andre hudfarver fra?[br][br]

Ifølge skabelsesscenariet skabtes mennesket i begyndelsen med genetisk information for både mørk og lys hudfarve. At visse mennesker i dag har lysere og andre mørkere hudfarve, beror på at forskellige miljøfaktorer har gjort at »lyse gener« respektive »mørke gener« er koblet til eller fra efter behov. (Naturligvis er dette en forenklet fremstilling eftersom de mekanismer som styrer hudfarven, er meget mere komplekse end blot enkelte gener.)[br]
Observér at med denne forklaring dannes der ikke ny information i et påstået udviklingsforløb, men den information som allerede er til stede (for lys eller mørk hud), aktiveres eller deaktiveres afhængigt af om der miljømæssigt er behov for det. Det ser endvidere ud til at det forholder sig sådan at hvis behovet for en bestemt egenskab har været fraværende i en vis periode, så kan arten miste muligheden for at denne egenskab kan komme til udtryk igen. To mørke forældre får jo ikke lyse børn et vice versa. Om det er generne for denne egenskab der er forsvundet fra DNA’et, eller om det er kontrolmekanismen for aktivering/deaktivering der holder op med at fungere, er svært at sige. På den anden side er det måske oven i købet sådan at egenskaben kan dukke op igen fordi den har været latent til stede hel tiden?[br][br]

At flere alternative egenskaber kan være kodede i den samme genkonstruktion, og siden kan slås til eller fra efter behov, er en relativt ny opdagelse man har gjort. De genetiske mekanismer som styrer dette, ser ud til at gøre brug af det man før har troet var ikke-funktionelt DNA, eller såkaldt »skräp-DNA« [no.: genetisk tomgods, eng.: junk-DNA; se også Origo 98 »Junk-DNA eller introner«] Disse opdagelser er naturligvis fuldt ud forenelige med forestillingen om en Skaber der har skabt mennesket fuldt færdigt fra begyndelsen af, og med en forbløffende ingeniørkunst givet det mulighed for at tilpasse sig forskellige miljøer. Derimod lader den evolutionslæren tilbage med det stadig ubesvarede, store spørgsmål: Hvor kommer informationen hertil fra, fra først af?[br][br]

Skrevet af Anders Gärdeborn fra Genesis, oversat fra svensk af Knud Aa. Back, Origo