Her er min personlige top-10-liste:[br][br]

Der er ikke tid nok, heller ikke hvis Jorden er så gammel som man tror (ca. 4,5 mia. år)[br]
Den genetiske kode er proppet med information. Information opstår ikke “ud af det blå”!
Ingen har nogensinde kunnet iagttage evolutionen i stor skala. Den er alene en påstand.[br]
Dyr og planter optræder i grupper. Udviklingslæren vil have sekvenser.
Naturen vrimler med komplekse organer som er afhængige af samordnede dele i 1000-vis. Disse dele kan ikke opstå ved tilfældige ophobninger af små skridt hen mod funktionalitet.[br][br]
Der mangler fossile mellemformer mellem grupperne. De forskellige typer dyr dukker fuldt færdige op fra begyndelsen af, uden at være forsynet med “halvfabrikata”.[br][br]
Hele universet synes at være indrettet sådan at der er mulighed for liv. At dette skulle kunne ske ved et tilfælde, virker umuligt.
Udviklingslæren kan ikke forklare hvorfor der er noget der hedder kærlighed, søgen efter en mening med tilværelsen, gudslængsel og andre eksistentielle spørgsmål.[br][br]
Vi kommer frem til forskellige evolutionstræer for afstamningen afhængigt af hvad vi studerer. (Fx er menneskets nærmeste slægtninge forskellige alt efter hvad vi studerer.)
Mange af de “klassiske evolutionsbeviser” er forsvundet ét efter ét. (Vi kan bl.a. nævne Millers “bevis” for livets byggesten, de rudimentære organer, Haeckels fostertegninger, birkemåleren, Achaeopteryx som mellemform, Darwins Finker, firvingede bananfluer og det ultimative ikon: Menneskets udviklingslinje.)
Læs mere i bogen Evolutionens ikoner, som udkom i 2006.[br][br]
Eksemplerne er legio. Man kan også gå i dybden med hvert af disse 10 punkter, men her må det være nok.[br][br]

Skrevet af Anders Gärdeborn fra Genesis, med tilføjelser af K. Aa. Back fra Origo