Om jordans alder

Alle dateringsmetoder baseres på forutsetninger som ikke lar seg bevise. Usikkerheten blir større jo lenger tilbake i tid en beveger seg. Læs artiklen

Datering af solsystemet

I denne artikel gennemgås Pattersons teori fra 1956, som dengang ofte blev fredet. Læs artiklen

Når årsagsforklaringer er vanskelige at finde eller teste

En speciel vanskelighed med at fnde årsagen til virkningen optræder i astronomi, kosmologi og geologi. Det specielle er at man kommer ind på ting der enten er foregået langt væk eller for længe siden og som ikke uden videre kan gentages i laboratoriet. Læs...

Kulstof-14-datering: Nogle åbne spørgsmål

Denne artikel bygger på Finn Boelsmands ingeniørspeciale i Radioaktive dateringsmetoder fra 19851, hvor han bl.a. havde adgang til samtlige offentliggjorte kulstof-14 dateringer 1949-1968 med relation til Ægyptens historie. Læs...