Er jordans sedimenter gamle?

Vi ser at det ikke er mulig at forklare den mållte temperaturen i
sedimentene ved en antakelse om at sedimentene bare er noen
tusen år gamle. Ved bruk av målte egenskaper for sedimentene,
og vanlige verdier for jordas varmestrøm, ser vi at sedimentene
må være atskillig eldre enn 1 million år.

Læs artiklen

Færdigheder

Indsendt den

7. januar 2019