Etisk debat om begravelse af aborter

Det Etiske Råd er blevet bedt om at rådgive Folketinget og regeringen om reglerne for behandling af fostre, der aborteres på sygehusene. Det fremgår af den tilbagemelding, som rådet har indsendt, at der er uenighed i rådet om, hvordan man bør behandle fostre, der er...

Å reservere seg i forhold til provosert abort

I Norge har det i det siste året vært en stor debatt om legers reservasjonsrett i forbindelse med medvirkning til abort. Saken handler om å ha en rett eller mulighet til reservasjon mot å handle i strid mot ens dypeste etiske overbevisning som lege: Når det handler om...

Livet har en ikke-materiel dimension

Den materialistiske livsanskuelse er dybest set årsagen til fri abort. Og denne i bund & grund darwinistiske anskuelse er blevet en udbredt folketro. Derfor betragtes fosteret fra befrugtningsøjeblikket indtil abortgrænsen som “biologisk materiale” der ikke kan...