Etisk debat om begravelse af aborter

Det Etiske Råd er blevet bedt om at rådgive Folketinget og
regeringen om reglerne for behandling af fostre, der aborteres på sygehusene. Det fremgår af den tilbagemelding, som rådet har indsendt, at der er uenighed i rådet om, hvordan man
bør behandle fostre, der er aborteret før 12. uge. 11 af rådets
medlemmer mener, at disse aborterede fostre skal behandles
på linje med andet væv, der er blevet til overs på sygehuset,
dvs. i princippet som en form for hospitalsa€ald.

Læs artiklen

Færdigheder

Indsendt den

7. januar 2019