Cellen og dens 1000 motorer

Når vi forstørrer cellen noen millioner ganger, oppdager vi en overraskende mikroverden som består av atomer, molekyler og det som nå kalles molekylære motorer. Disse har sitt språk, sin koding, sine minnebrikker for lagring og gjen$nning av informasjon, elegante...

Menneskets teknologi langt bagud

Del 1-4af artikelserien om molekylære motorer. Alle celler har cellemembraner som beskytter dens dyrebare indre komponenter fra den barske verden utenfor. Men cellene må også være i stand til å transportere mange typer stoffer inn og ut for å kunne leve (oksygen,...

Telomerer i fokus

Der er udarbejdelse af et omfattende litteraturstudie hvor man har samlet mange års forskningsdata om cellens telomer-system i planter og dyr, og hvor man har lagt vægt på Intelligent Design (ID) som grundlæggende model. Her om telomerer som er kromosomernes...