Menneskets teknologi langt bagud

Del 1-4af artikelserien om molekylære motorer.
Alle celler har cellemembraner som beskytter dens dyrebare indre komponenter fra den barske verden utenfor. Men cellene må også være i stand til å transportere mange typer stoffer inn og ut for å kunne leve (oksygen, sukker, aminosyrer osv.). Dette skjer ved hjelp av høyt spesialiserte transportproteiner festet til cellemembranen. Det er to hovedtyper av disse membranproteinene som benevnes henholdsvis kanaler og pumper. I de €re artikkelerne ser vi på eksempler fra hver av de to typene, samt en spesiell to-veis pumpe. Vår viten
om disse fantastiske mekanismene har vokst eksplosivt, og
danner nå grunnlag for det som kalles revers ingeniørkunst
(reverse engineering) der man plukker de naturgitte systemene
fra hverandre for å lære hvordan de er bygd opp og designet.
Disse systemene vil i mange år fremover være gjenstand for
intensiv forskning. Bedre medisinanvendelse, høyteknologiske
renseanlegg og kanskje nye måter å utnytte solenergien kan bli resultatet.

Læs artiklen