Cellen og dens 1000 motorer

Når vi forstørrer cellen noen millioner ganger, oppdager vi en
overraskende mikroverden som består av atomer, molekyler
og det som nå kalles molekylære motorer. Disse har sitt språk,
sin koding, sine minnebrikker for lagring og gjen$nning av
informasjon, elegante styringssystemer for montering av deler og komponenter, roterende hjul og korrekturlesende enheter
som benyttes for kvalitetskontroll.

Læs artiklen