Tro og evidens

Tro og evidens

ID har samme basis i naturvidenskaben som evolutionslæren.
Den er bare modsatrettet i sin konklusion: Hvor det på
den ene side påstås at evolutionen avancerer automatisk, siger
ID at dén automatik er ikke-eksisterende, idet livet på jorden, ifølge ID, bedst forklares ved en intelligent årsag.

Læs artiklen