Tro og evidens

ID har samme basis i naturvidenskaben som evolutionslæren. Den er bare modsatrettet i sin konklusion: Hvor det på den ene side påstås at evolutionen avancerer automatisk, siger ID at dén automatik er ikke-eksisterende, idet livet på jorden, ifølge ID, bedst forklares...