Hån, spot og latterliggørelse

På trods af at der faktisk var en del af Kirkens folk der i sin tid tog positivt imod Darwins ideer, har der været en underlig tendens til blandt visse forskere at nedgøre alt hvad kristentroen står for. Herunder selvfølgelig først og fremmest skabelsestroen. Læs...

Livet er meningsløst

Giver en darwinistisk forklaring ingen mening i tilværelsen? På Darwins tid satte ateisterne en særlig kampagne i værk. En kampagne som Darwin forresten ikke selv ville vide af. Den gik på at Kirken altid har været fjende af sand videnskab, og at den igennem tiden har...

Galapagosøyene og deres “oppdagere”

Vi har set at Darwins observationer på og indsamling af finker og skilpadder ikke var specielt imponerende, selv om dagens biologibøger netop giver indtryk af det modsatte. Hvad skildpadderne angår, så opdagede Darwin ikke at skildpadderne rent faktisk havde...

Skuespillet “ordet” som indlæg i debatten om mirakler

Den aktuelle debat mellem kristne og ateister ligner på mange måder den livssynsdebat, som blev ført i 1920ernes Danmark. Fx refereres der i begge debatter fra ateistisk side til de kristnes tro på mirakler. I Kaj Munks berømte skuespil, Ordet, fra 1925 er debatten om...