Vi regner med at vi har tre slag sosiale insekter: Bier, maur
[da: myrer] og termitter. I denne artikkelen vil vi fortelle om
termitten. Dens historie har mange forhold som passer svært
dårlig med at den er utviklet gradvis gjennom tusenvis av år.