Kropsstrukturernes oprindelse

Den neodarwinistiske mekanisme er kommet til kort når det gælder en forklaring på dannelsen af de nye gener og proteiner der er nødvendige for at bygge de nye dyrformer der er opstået i Den kambriske Eksplosion. Læs artiklen