ID/creationisme

Hvad er forskellen på Intelligent design og creationisme? Læs artiklen

Ateistisk filosof analyserer Intelligent Design

– Hvem har definitionsretten, og er der tale om videnskab? Bradley Monton, der er professor i loso ved University of Colorado i Boulder og erklæret ateist, analyserer og forsvarer Intelligent Design i bogen Seeking God in Science: An Atheist Defends...

Uvidenhed er årsag til afvisning af teorien omintelligent design

Troen på at videnskaben endegyldigt har forklaret livets oprindelse alene af materielle årsager er meget udbredt. Denne naturalistiske tro er nærmest blevet en kulturpolitisk målsætning, siger Lektor, civilingeniør, ph.d. John Nørgaard Nielsen Læs...

På jakt etter fornuft i hjernen

Dette er en populærvitenskapelig artikkel skrevet etter å ha studert «Computational Neuroscience» (FYS386) på Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB). Hjernens kompleksitet vitner om et helt fantastisk design. Vi har her et ureduserbart komplekst system, hvor en...

Darwin diskuterede også intelligent design

Darwins ven Asa Gray brugte ideen om intelligent design i sin tolkning af “Arternes oprindelse”. Darwin anerkendte problemstillingen, men selv om han fx ikke ville afvise skaberens design på det overordnede plan (fx naturlovene), slog han sig noget i tøjret når det...