Gener der går igen

Det er efterhånden mange år siden at chimpansens genom, dens samlede arvemasse, er blevet kortlagt. Lige til at starte med var der mange avisoverskrifter der proklamerede at “der næsten ikke er forskel på menneskets og chimpansens genomer. Så mange endda at mange...

Vi har 99% DNA til fælles med chimpanserne!

Det hævdes ofte, at der arvemæssigt kun er en forskel på 1% mellem mennesker og chimpanser. Det viser sig imidlertid, at det slet ikke er så let at opgøre, hvor stor graden af lighed er. Opgørelsen beror nemlig på nogle forudsætninger, som bestemt kan diskuteres....