Tro og viten eller tro og makt?

Er det teologiens opgave at producere figenblade som
vantroen kan få dække sin nøgenhed bag? spørger Peder Tyvand i denne artikel. I tro og viden-debatten glemmer man ofte at man er nødt til at tro på noget før man kan vide. Troen på en verdensanskuelse er af afgørende betydning hvis
man vil vide noget om verden. Den rendyrkede materialisme
a”ejer gudsåbenbaringen i form af “et logos” der står bag
naturlovene og livet. Men denne afstandtagen er ikke baseret
i videnskaben, men i rå magtudøvelsen: Vi alene vide hvad der tjener til forskningens bedste

Læs artiklen