Har molekylærbiologien tilbagevist tanken om skabelse?

Forsvarerne af den moderne evolutionsteori gør gældende at »i molekylærbiologien findes et overvældende og hastigt voksende argument for evolutionen.« [1] [br] [br] I Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences forklares det sådan her: I takt...

Hvad taler mest for skabelsesteorien?

Da evolutionstroen og skabelsestroen er hinandens modsætninger, er det ofte sådan at dét som er et argument for det ene, samtidigt er argument mod det andet. Derfor kan svaret på spørgsmålet Hvad taler mest imod evolutionsteorien faktisk være svar nok. Men et kort...

Hvad taler mest imod evolutionsteorien?

Her er min personlige top-10-liste:[br][br] Der er ikke tid nok, heller ikke hvis Jorden er så gammel som man tror (ca. 4,5 mia. år)[br] Den genetiske kode er proppet med information. Information opstår ikke “ud af det blå”! Ingen har nogensinde kunnet...

Hvem var neandertalerne? Var de mennesker?

Ja, neandertaleren var et menneske. Han/hun så anderledes ud end vi gør i dag, men det betyder ikke at der er foregået en evolution, blot en variation.[br] Vi ser også forskellige menneskeracer i verden idag. De er forskellige, men ikke højere eller lavere udviklet....