Hvad taler mest imod evolutionsteorien?

Her er min personlige top-10-liste:[br][br] Der er ikke tid nok, heller ikke hvis Jorden er så gammel som man tror (ca. 4,5 mia. år)[br] Den genetiske kode er proppet med information. Information opstår ikke “ud af det blå”! Ingen har nogensinde kunnet...

Hvem var neandertalerne? Var de mennesker?

Ja, neandertaleren var et menneske. Han/hun så anderledes ud end vi gør i dag, men det betyder ikke at der er foregået en evolution, blot en variation.[br] Vi ser også forskellige menneskeracer i verden idag. De er forskellige, men ikke højere eller lavere udviklet....

Hvor mange forskere tager det her alvorligt?

Intelligent Design er stadig et minoritetsstandpunkt, men mange lærde som ikke lige frem er enige i standpunktet, føler sig alligevel udfordret af ideen – de kan tilsyneladende ikke få den ud af hovedet.[br][br] Elliot Sober, fx, som er anerkendt...

Beviset fra embryologien, hvad med det?

[Overs. anm.: NB da vi på dansk har et betydningssammenfald mellem begreberne udvikling (eng.: development) og udvikling (eng.: evolution) er ordene udvikling/udvikle i denne artikel udelukkende anvendt i betydningen en organismes udvikling fra foster til...