Hvor mange forskere tager det her alvorligt?

Intelligent Design er stadig et minoritetsstandpunkt, men mange lærde som ikke lige frem er enige i standpunktet, føler sig alligevel udfordret af ideen – de kan tilsyneladende ikke få den ud af hovedet.[br][br] Elliot Sober, fx, som er anerkendt...

Beviset fra embryologien, hvad med det?

[Overs. anm.: NB da vi på dansk har et betydningssammenfald mellem begreberne udvikling (eng.: development) og udvikling (eng.: evolution) er ordene udvikling/udvikle i denne artikel udelukkende anvendt i betydningen en organismes udvikling fra foster til...

Er Darwins evolutionsteori bevist?

Strengt taget kan man aldrig bevise en almen teori i de empiriske videnskaber (fysik, kemi, biologi …). Kun i matematik og i logik kan man føre beviser for almene teorier. Derimod kan man i mange tilfælde teste almene naturvidenskabelige teorier dvs. man kan undersøge...

Er det ikke sådan, at man faktisk kan se evolutionen foregå?

De som argumenterer for den moderne evolutionsteori, vil hævde at man rent faktisk kan bevidne evolutionen »in action«.[br][br] I en studievejledningsbog fra National Academy of Science konstaterer forfatterne: »Skabelsen af en ny art fra en allerede eksisterende...