Hvem var neandertalerne? Var de mennesker?

Ja, neandertaleren var et menneske. Han/hun så anderledes ud end vi gør i dag, men det betyder ikke at der er foregået en evolution, blot en variation.[br] Vi ser også forskellige menneskeracer i verden idag. De er forskellige, men ikke højere eller lavere udviklet....

Hvor mange forskere tager det her alvorligt?

Intelligent Design er stadig et minoritetsstandpunkt, men mange lærde som ikke lige frem er enige i standpunktet, føler sig alligevel udfordret af ideen – de kan tilsyneladende ikke få den ud af hovedet.[br][br] Elliot Sober, fx, som er anerkendt...

Beviset fra homologien, hvad med det?

I dag vil man definere homologi som noget der har med »familiemæssige lighedstræk« at gøre. Det er en lighed som indicerer at to eller flere organismer er beslægtet – at de har en fælles stamfader.[br][br] Forfatterne til Science and Creationism: A View from the...

Beviset fra embryologien, hvad med det?

[Overs. anm.: NB da vi på dansk har et betydningssammenfald mellem begreberne udvikling (eng.: development) og udvikling (eng.: evolution) er ordene udvikling/udvikle i denne artikel udelukkende anvendt i betydningen en organismes udvikling fra foster til...