Walter Heitler

Noen forskere frembringer banebrytende ny kunnskap og høster priser og stor heder for dette. Finnes det offentlige darwinkritikere blant denne superliga av forskere? Ja, det gjør det så absolutt, selv når vi begrenser oss til de som har stått offentlig frem med sine...