Walter Heitler

Walter Heitler

Noen forskere frembringer banebrytende ny kunnskap og
høster priser og stor heder for dette. Finnes det offentlige
darwinkritikere blant denne superliga av forskere? Ja, det gjør det så absolutt, selv når vi begrenser oss til de som har stått
offentlig frem med sine meninger i løpet av de siste årtiene.

Læs artiklen