Å reservere seg i forhold til provosert abort

I Norge har det i det siste året vært en stor debatt om legers reservasjonsrett i forbindelse med medvirkning til abort. Saken handler om å ha en rett eller mulighet til reservasjon mot å handle i strid mot ens dypeste etiske overbevisning som lege: Når det handler om...