Å reservere seg i forhold til provosert abort

I Norge har det i det siste året vært en stor debatt om legers
reservasjonsrett i forbindelse med medvirkning til abort. Saken
handler om å ha en rett eller mulighet til reservasjon mot å
handle i strid mot ens dypeste etiske overbevisning som lege:
Når det handler om død og liv. Artikkelen beskriver de norske
forhold og den norske debatten. Og norske fastlegers tapte
terreng?

Læs artiklen

Færdigheder

Indsendt den

7. januar 2019