Ikke-fysisk informasjon i cellen

Den biologiske informasjon har nå blitt gjenstand for egne studier, og det har kommet et helt nytt fagfelt som kalles bioinformatikk. Det viser sig at der sker masser af skader på arvematerialet hver dag. Det ville være katastrofalt om disse mutasjoner “k lov at...