Ikke-fysisk informasjon i cellen

Den biologiske informasjon har nå blitt gjenstand for egne studier, og det har kommet et helt nytt fagfelt som kalles bioinformatikk. Det viser sig at der sker masser af skader på
arvematerialet hver dag. Det ville være katastrofalt om disse
mutasjoner “k lov at blive liggende hvor de oppstår. Så cellens «korrekturlæsere» reparasjonsproteinerne søger for at det ikke går galt. Nobelprisvinneren Sydney Brenner hevdet nylig i tidsskriftet
Nature at teorien som den berømte matematikeren Alan Turing utviklet for å beskrive datamaskiner, vil danne det nye rammeverk som moderne biologi nå trenger for å forstå livet på sitt grunnivå.

Læs artiklen

Færdigheder

Indsendt den

7. januar 2019