Formål i biologien kan ikke bortforklares

Mange indvendinger mod forestillingen om teleologi (altså formål) blandt biologiske fænomener har sin begrundelse i en frygt for at hvis man accepterer teleologi, vil man samtidig snige en form for metafysik med ind ad bagdøren som en del ad den videnskabelige forklaringsproces. Men hvad nu hvi forestillingen om teleologi hos biologiske fænomener opstår som følge af reflektioner over videnskabelige observationer og eksperimenter? altså hvis teleologiske forklaringer rent faktisk er de bedste?

Læs artiklen