Ateismens sviktende grunnvoll

Darwins teori er at naturlige prosesser kan forklare
framveksten av biologisk variasjon, kompleksitet og mangfold når livet allerede eksisterer. Darwinismen forutsetter dermed at liv allerede eksisterer, men har ingen forklaring på dets tilblivelse. Dermed mangler grunnvollen for teorien.

Læs artiklen