Kant

Immanuel Kant (1724- 1804), tysk losof. Læs artiklen