Telomerer i fokus

Der er udarbejdelse af et omfattende litteraturstudie hvor man har samlet mange års forskningsdata om cellens telomer-system i planter og dyr, og hvor man har lagt vægt på Intelligent Design (ID) som grundlæggende model. Her om telomerer som er kromosomernes...