Den darwinistiske etiks vanskeligheder

Moralsk ansvarlighed er en egenskab der hører til mennesket, men det er ikke let at forklare hvordan evolutionen kan udvikle den egenskab. Læs artiklen