Kulstof-14-datering: Nogle åbne spørgsmål

Denne artikel bygger på Finn Boelsmands ingeniørspeciale i Radioaktive dateringsmetoder fra 19851, hvor han bl.a. havde adgang til samtlige offentliggjorte kulstof-14 dateringer 1949-1968 med relation til Ægyptens historie. Læs...