Creationisme i USA

Creationisme dækker over mange opfattelser af skabelse. Læs artiklen