Hvor blir det av de andre?

I Melkeveien er det et nå oppdaget et utall av planeter der liv kunne være å $nne. Men det gjør det neppe. En forskergruppe som studerer planeter i andre solsystemer har nylig kommet fram til at vårt solsystem er helt unikt. Det er fordelingen av små og store planeter...