Fossile eller moderne hajer er og bliver hajer. Der ndes
ikke nogen håndfast videnskabelige evidens der modsiger Bibelens påstand om at hajer er blevet skabt som en grundtype
for sig.