Dyrs integritet

– om etiske argumenter i Videnskabsministeriets rapport “Genmodificerede og klonede dyr” Læs artiklen