Paradigmer i naturvidenskaben

Paradigmer [pa-ra-dig-mer] er et sæt af antagelser som uden
særlig begrundelse accepteres af det videnskabelige samfund.
Paradigmet udpeger både de interessante forskningsområder og
de metoder der skal forskes efter. Det videnskabelige arbejde
under et paradigme karakteriseres som normalvidenskab.
Resultater af eksperimenter der ikke kan forklares inden for
paradigmet, kalder man anomalier [a-no-ma-li-er]. Hvis disse
bliver for alvorlige, ændres paradigmet gennem en videnskabelig
revolution.

Læs artiklen

Færdigheder

Indsendt den

7. januar 2019