På jakt etter fornuft i hjernen

Dette er en populærvitenskapelig artikkel skrevet etter å ha studert «Computational Neuroscience» (FYS386) på
Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB). Hjernens
kompleksitet vitner om et helt fantastisk design. Vi har her et ureduserbart komplekst system, hvor en rekke komponenter er helt kritiske og avhengige av hverandre.

Læs artiklen